Кыргызпатенттин расмий сайты
 
КЫРГЫЗПАТЕНТ ПЛАНДЫН АТКАРЫЛЫШЫ БОЮНЧА “ЭҢ ЖАКШЫ” ДЕГЕН БААГА ТАТЫДЫ

КЫРГЫЗПАТЕНТ ПЛАНДЫН АТКАРЫЛЫШЫ БОЮНЧА “ЭҢ ЖАКШЫ” ДЕГЕН БААГА ТАТЫДЫ

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети 2023-жылдагы пландын аткарылышы боюнча жыйынтык чыгарды.

Ага ылайык, Кыргызпатент пландардын аткарылышы боюнча “эң жакшы” деген баага татыды. Белгилей кетсек, 16 мамлекеттик орган “эң жакшы”, 15 мамлекеттик орган “жакшы”, 1 мамлекеттик орган “канааттандырарлык”, 1 мекеме “канааттандырарлык эмес” деген баага татыктуу болгон.

Белгилей кетсек, Планды аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан анализ жана мониторинг туруктуу негизде жүргүзүлүп турат.