Кыргызпатенттин расмий сайты
 

Кыргыз Республикасынын Минстрлер Кабинетинин “Өнөр жай менчик объектилерине жана селекциялык жетишкендиктерге укуктарды тескөө келишимдерин каттоонун эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтомунун долбооруна НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМКАТ

Ойлоп табууга патент алууга өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

Пайдалуу моделге патент алууга өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

Өнөр жай үлгүсүнө патент алууга өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

Өнөр жай менчик объектилерине жана селекциялык жетишкендиктерге укуктарды тескөө келишимдерин каттоонун ЭРЕЖЕЛЕРИ