Кыргызпатенттин расмий сайты
 

Патенттик ишенимдүү өкүлдөрү

Каттоо номери жана Мамлекеттик реестрде катталган датасыТолук атыИМ объекттери боюнча иш-аракеттердин чөйрөсүКорреспонденция тилиБайланыш маалыматтары
1.№6
08.02.1995
Ким Флорид БорисовичИш-аракеттерге эч кандай чектөөлөр жокОрус, англис, корей720049, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 11-кичи район, үй 9, кв. 52, телефон: +996 (312) 52-56-61, мобилдик: +996 (701) 66-93-45, электрондук почта. почта: patent@ip.kgtm@ip.kgtrademark@ip.kg, веб-сайт: http://www.ip.kg
2.№8
08.02.1995
Алиев Израил КубатбековичИш-аракеттерге эч кандай чектөөлөр жокОрус, англис, немис720007, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Чукотка көчөсү, 14А -үй,
тел.: .:+ 996 312 215124;
эл. почтасы: alievi@mail.ru
3.№9   08.02.1995Джумалиева Гульмира АртыкбаевнаИш-аракеттерге эч кандай чектөөлөр жокорус, англис7720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш. Сагындыкова, 55 к., кв. 5; телефон: +996 555 114533, e-mail: patent_kg@mail.ru
4.№18
28.12.1999
Пахман Валентина ГригорьевнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери товар чыгарылган жердин аталыштарыорус720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Севастопольская, 20 үй, 10-квартира, тел. 37-46-60, +996 (555) 02-02-56, e-mail: registr@elcat.kg
5.№21
20.07.2000
Дон Людмила АлексеевнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери товар чыгарылган жердин аталыштарыорус, англис720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Башкы почта бөлүмү, 1860 почта ячейкасы. Тел.: +996 (312) 55-10-46; Факс: +996 (312) 55-10-47
6.№22
30.06.2006
Балпанова Омургуль СагыналиевнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштары, фирмалык аталыштар, өнөр жай үлгүлөрүорус, англис720010, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Турусбеков 13 үй, 3-кабат, ARTE юридикалык конторасы, тел. почта: omurgul.balpanova@arte.kg, веб-сайт: www.arte.kg
7.№23
30.06.2006
Тиленбаев Улан КадырмаматовичТовардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштары, фирмалык аталыштарорус, англис720011, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Сүйүмбаев, 144 үй, 14-квартира, телефон: +996 (312) 960406, e-mail: utilenbaev@k-a.kg
8.№24
30.06.2006
Касымов Нуршат ХайрулаевичТовардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштары, фирмалык аталыштаркыргыз, орус, англис720083, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Учкун кичи району, көч. Үч-Тулга, 21 үй, телефон: +996 (312) 62-23-96, +996 (312) 63-15-07, электрондук почта: nurshatk@mail.ru
9.№25
30.06.2006
Касыбекова Каликан АкматовнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштары, фирмалык аталыштар, ойлоп табуулар, өнөр жай үлгүлөрүкыргыз, орус, англис720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Севастопольская, 10-3, телефон: +996(312)877669, +996(772)324453, факс: +996(312)439205, e-mail: kalikan.kasybekova@atan.kgkasybekovak@gmail.com, веб-сайт: http://atan.kg
10.№28
30.06.2009
Омуралиева Жылдыз АскарбековнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери товар чыгарылган жердин аталыштары, фирмалык аталыштаркыргыз, орус720011, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Гоголь, үй 113, кв. 90, тел.: +996 (312) 43-45-77, +996 (772) 929884, электрондук почта: trademark@megaline.kgjyza@list.ru
11.№29
30.06.2009
Сапаралиев Бакытбек ДоолотбековичТовардык белгилер, тейлөө белгилери товар чыгарылган жердин аталыштары, өнөр жай үлгүлөрүорус720017, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Манас проспектиси, 5-үй, кв. 21, телефон: +996 (555) 327802, e-mail: info@atan.kg, сайт: http://atan.kg
12.№30
25.01.2010
Шакирова Саодат КалылбековнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштары, фирмалык аталыштар, өнөр жай үлгүлөрүкыргыз, орус, англис720010, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Турусбекова, 13, 3-кабат, ARTE юридикалык конторасы, тел.: +996 (312) 455005, +996 (312) 455500, +996 (775) 800413, почта: saodat.shakirova@arte.kg, веб-сайт: www.arte.kg
13.№31
20.08.2010
Вандаев Алексей МихайловичТовардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштары, фирмалык аталыштар, өнөр жай үлгүлөрүорус, англис720014, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.
ст. Баялинова, үй 182, кв. 32, телефон: +996 (555) 95-45-25, +996 (777) 96-04-14, skype: kg.attorney, e-mail: contact@pravum.kg,
сайты: http://pravum.kg
14.№33
29.04.2013
Чубарова Айсулуу ДаирбековнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштары, фирмалык аталыштар, өнөр жай үлгүлөрүкыргыз, орус, англис720010, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Турусбекова, 13 үй, 3-кабат, ARTE юридикалык конторасы, телефон: +996 (312) 455005, +996 (312) 455500, +996 (771) 455002 www.arte.kg
15.№34
29.04.2013
Кардаш Алена СергеевнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштары, фирмалык аталыштар, өнөр жай үлгүлөрүорус, англис720010, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Москваская, 217, №4 кеңсе («Конфиденс» юридикалык агенттиги), тел. a.s.kardash@yandex.ru, сайт: confidens@mail.kg
16.№35
03.02.2016
Тен Илларион СергеевичТовардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштарыорус, англис720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Раззакова, 19, «Россия» бизнес борбору, офис 1302, тел./факс: +996 707334933, электрондук почта. Электрондук почта: illarion.t@colibrilaw.com
17.№36
31.03.2017
Касыбекова Каныкей ЭркинбековнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштары, өнөр жай үлгүлөрүкыргыз, орус720017, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Манас пр., 5, 21, телефон: +996 (312) 586033, +996 (555) 914878, +996 (777) 914878, электрондук почта: kanykei.kasybekova@atan.kgkanykei.ka@gmail.com
18.№37
31.03.2017
Мамбетсадыков Азамат НурбековичТовардык белгилер жана тейлөө белгилери товар чыгарылган жердин аталыштарыКыргыз, орус, англис, немис, корей, түрк, казак720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., пер. Логвиненко, 14В, тел.: +996 (777) 886666, +996 (705) 886666, электрондук почта. электрондук почта: a.mambetsadykov@gmail.com, веб-сайт: onlinepatent.kg
19.№ 38
31.12.2018
Биггус Жылдыз МуктаровнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери, товар чыгарылган жердин аталыштары, өнөр жай үлгүлөрүкыргыз, орус, англис, түрк720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Игембердиева 1А, «AURORA» бизнес борбору, 7-кабат, тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0777) 96 04 09, электрондук почта. почта: jtagaeva@ka.legal
20.№ 39
31.12.2018
Райымкулов Элдияр АгууловичТовардык белгилер, тейлөө белгилери товар чыгарылган жердин аталыштарыкыргыз, орус, англис720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Игембердиева 1А, «AURORA» бизнес борбору, 7-кабат, тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0777) 96 04 13, электрондук почта. почта: eraiymkulov@k-a.kghttp://www.k-a.kg/ сайты.
21.№ 40
31.12.2018
Илиясова Нурайым ЗамирбековнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери, товар чыгарылган жердин аталыштары, өнөр жай үлгүлөрүкыргыз, орус, англис722600, Кыргыз Республикасы, Бишкек, ф/м Арча Бешик, көч. 14, үй 357Б тел.: +996 (0778) 20 85 50, электрондук почта: nuraiym.iliias@gmail.com, веб-сайт: http://www.linkedin.com/in/nuraiym-iliiasova/
22.№ 41
31.12.2018
Сабиров Нурбек НуркановичТовардык белгилер, тейлөө белгилери товар чыгарылган жердин аталыштарыкыргыз, орус, англис720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Игембердиева 1А, «AURORA» бизнес борбору, 7-кабат, тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0777) 96 04 27, электрондук почта: nsabirov@k-a.kg, веб-сайт: http://www.k-a.kg/
23.№ 42
31.12.2018
Алиева Айчолпон ШербековнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери товар чыгарылган жердин аталыштарыкыргыз, орус, англис720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Игембердиева 1А, AURORA бизнес борбору, 7-кабат, тел.: +996 (312) 97 68 43, +996 (0559) 31 31 21, электрондук почта: aalieva@k-a.kg, веб-сайт: http://www.k-a.kg//
24.№ 43
31.01.2019
Шаршенбиев Бакыт ДжолдошевичТовардык белгилер, тейлөө белгилери товар чыгарылган жердин аталыштарыкыргыз, орус, англис720009, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Лущина, 22 моб.: +996 707 690904, +996 771 956894, электрондук почта: bsharshenbiev72@mail.com
25.№ 44
29.11.2019
Акенеев Медер ЖумакадыровичТовардык белгилер, тейлөө белгилери товар чыгарылган жердин аталыштарыкыргыз, орус, англис720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Раззакова 33/1, 2-кабинет, тел.: +996 312 314050, +996 770 872854, электрондук почта. электрондук почта: makeneev@gratanet.commeder.akeneev@gmail.com, веб-сайт: https://gratanet.com
26.№ 45
29.11.2019
Обозова Асель МаратовнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери товар чыгарылган жердин аталыштарыкыргыз, орус, англис720051, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Салиева, 149, кв. 42, тел: +996 (558) 820028, электрондук почта. почта: asel888obozova@gmail.com
27.№ 46
29.11.2019
Пак Элина АлександровнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери, товар чыгарылган жердин аталыштары, өнөр жай үлгүлөрүкыргыз, орус, англис720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Игембердиева 1А, 7-кабат, 701-кабинет, телефон: +996 (312) 666060, +996 (556) 818717, e-mail: epak@k-a.kg
28.№ 47
29.11.2019
Мамытова Алев КаримжановнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери товар чыгарылган жердин аталыштарыкыргыз, орус, англис720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Сыдыкова, 187, 28-кабинет, телефон: +996 (312) 906616, +996 550 929 707, электрондук почта. почта: mamytova.alev@gmail.com
29.№ 48
10.12.2020
Васильева Лидия СергеевнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери товар чыгарылган жердин аталыштарыорус, англис720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Киев 200, 3-кабат, телефон: +996 701 532727, +996 999 53 27 27, электрондук почта: paramonia.ink@mail.ru
30.№49
14.05.2021
Мазуренко Наталья АнатольевнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери товар чыгарылган жердин аталыштары, өнөр жай үлгүлөрүорус, англис720007, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Яблочный проспектиси, үй 13, тел.: +996 558 302623, электрондук почта: natalia.donit@gmail.com
31.№ 50
16.07.2021
Дуйшеева Айчолпон ЭсенбековнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштарыкыргыз, орус, англис720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Белорусская дом 101, тел.: +996 312 512927, тел.: +996 555 920514, электрондук почта: aicholponduisheeva@gmail.com
32.№51
16.08.2021
Осмоналиева Айнура МусаевнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштарыкыргыз, орус, англис720017, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Чуйков үйү 134, А кварталы, кв. 85, тел.: +996 312 392295, тел.: +996 555 770176, тел.: +996 999 928224, электрондук почта. почта: osmonalieva.ainura@gmail.com
33.№52
12.01.2022
Бердикулова МадинаТовардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштарыкыргыз, орус, англис, түрк720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Игембердиева 1А, «АВРОРА» бизнес борбору, 7-кабат, 702-кабинет, тел.: +996 556 98 77 98, +996 312 66 60 60, электрондук почта: berdikulova_m@alumni.auca.kgoffice@ka.legal
34.№53
12.01.2022
Мамаев Эрмек ЭркинбековичТовардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштарыкыргыз, орус, англис720010, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Турусбеков дом 48, кв. 45, тел.: +996 555 96 04 05, +996 312 31 73 35, электрондук почта. почта: emamaev@ka.legalmamaevermek@gmail.com
35.№54
24.01.2022
Джекшенова Адинай ЖолдошбековнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштарыкыргыз, орус, англис720005, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Игембердиева 1А, «АВРОРА» бизнес борбору, 7-кабат, 702 офис, телефон: +996 312 666060, +996 705 705 085, e-mail: adzhekshenova@ka.legal
36.№ 55
23.12.2022 г. 
Кебекчиева Айгерим КебекчиевнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштарыкыргыз, орус7200605, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 6-кичи район, үй 33, кв. 5, телефон: +996 558 16 01 05, +996 704 24 27 50, электрондук почта: a.kebekchieva@yahoo.com
37.№56
30.12.2022 г.
Тогойбаева Камила КанатбековнаТовардык белгилер жана тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштарыкыргыз, орус, англис720010, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Орозбекова, үй 116, кв. 20, тел.: +996 550 25 09 98, +996 704 13 10 55, электрондук почта. почта: togoibaeva.kamila@gmail.ru
38.№ 57
31.01.2024-ж.
Кабаева Саара МанасбековнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөткүчтөр жана товарлар чыгарылган  жерлердин  аталыштары  орус, англис720017, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чуйков көчөсү, 132В –үй, 88-батир, тел.: +996 770 33 03 17 эл. почта: saarakabaeva@gmail.com  
39.№ 58
31.01.2024-ж.
Кутманбекова Алмаш АбжалбековнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери географиялык көрсөткүчтөр жана товарлар чыгарылган  жерлердин аталыштары  орус  723000, Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Р. Абдыкадыров көчөсу 143/3, тел.:+996 778160750 эл.почта: almash-k@mail.ru  
40.№ 59
31.01.2024-ж.
Эрмекова Зулайка КарыбековнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөткүчтөр жана товарлар чыгарылган  жерлердин аталыштарыкыргыз, орус723503, Кыргыз Республикасы, Ош шаары,   эл. почта: e.zulayka@mail.ru  
42.№ 60
18.03.2024-ж.
Ходос Дарья ДенисовнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөткүчтөр жана товарлар чыгарылган  жерлердин  аталыштарыорус, англис720016, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Асанбаев көч., 18А,
тел.: +996 0559 29 23 33
эл. почта: DariaKhodos1@gmail.com
43.№ 61
18.03.2024-ж.
Бердигулов Нурсултан УлугбековичТовардык белгилер, тейлөө белгилери географиялык көрсөткүчтөр жана товарлар чыгарылган  жерлердин аталыштарыкыргыз,
орус,
анлис
720005, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Игембердиев көч., 1А,
“АВРОРА” бизнес-борбору, 7-кабат,
тел.: +996 0755 130 024,
эл. почта: nberdigulov@ka.legal
44.№ 62
19.03.2024-ж.
Калыбаев Султан ЖиргалбаевичТовардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөткүчтөр жана товарлар чыгарылган  жерлердин аталыштары 
кыргыз,
орус
720040, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Токтогул көч., 108,
“312” бизнес-борбору, 3-кабат, № 01 кеңсе,
тел.:+996 777239888
эл. почта: confidence.lawyers@gmail.com
45.№ 63
19.03.2024-ж.
Арстанбеков Адилет АрстанбековичТовардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөткүчтөр жана товарлар чыгарылган  жерлердин аталыштарыкыргыз,
орус
720040, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Токтогул көч., 108,
“312” бизнес-борбору, 3-кабат, № 01 кеңсе,
тел.: +996 507239888
эл. почта: assistant.cif04@gmail.com
46.№ 64
19.03.2024-ж.
Жыргалбек кызы
Ырыс
Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөткүчтөр жана товарлар чыгарылган  жерлердин аталыштарыкыргыз,
орус,
аглис
720040, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Токтогул көч., 108,
“312” бизнес-борбору, 3-кабат, № 01 кеңсе,
тел.: +996 700239888
эл. почта: assistant.confidence.lf@gmail.com
47.№ 65
19.03.2024-ж.
Туменбаев Сыймык ТаалайбековичТовардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөткүчтөр жана товарлар чыгарылган  жерлердин аталыштарыкыргыз,
орус,
720040, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Токтогул көч., 108,
“312” бизнес-борбору, 3-кабат, № 01 кеңсе,
тел.: +996 504239888
эл. почта: assistant.clf05@gmail.com
48.№ 66
20.03.2024-ж.
Исмаилова Асель АлмазовнаТовардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөткүчтөр жана товарлар чыгарылган  жерлердин аталыштарыкыргыз,
орус,
аглис
720040, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Токтогул көч., 108,
“312” бизнес-борбору, 3-кабат, № 01 кеңсе,
тел.: +996 50923988
эл. почта: assistant.clf03@gmail.com
 
49.№ 67
25.03.2024-ж.
Абасканова Алия
Таалайбековна
Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөткүчтөр жана товарлар чыгарылган  жерлердин аталыштарыкыргыз,
орус,
аглис
720082, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Көк-Жайык көч., 82А
тел.: +996 558811100
эл. почта: aliia.abaskan@gmail.com