Кыргызпатенттин расмий сайты
 

Коррупцияга каршы саясат

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 2020-2021-жылдарга коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш-чаралар планы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 2019-жылга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар планы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматындагы системалык коррупцияны жоюу боюнча деталдуу план

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 2018-жылга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар планы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 2017-жылга коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш-чаралар планы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 2016-жылга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар планы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 2015-жылга коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш-чаралар планы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2013-2018-жылдарга коррупцияга каршы күрөшүү боюнча программасы