Кыргызпатенттин расмий сайты
 

Ченемдик укуктук база

АтынКабыл алуу күнү
1Бириккен Улуттар Уюмунун Коррупцияга каршы Конвенциясы2005-жылдын 12-августундагы № 65
2«Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы2012-жылдын 8-августундагы № 153
3«Коррупциялык укук бузуулар жөнүндө билдирген адамдарды коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы2019-жылдын 28-январындагы № 19
4«Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы2017-жылдын 12-декабрындагы № 206 (11).
5«Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын алмаштырган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгашаларын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы2017-жылдын 2-августундагы № 164
6Кыргыз Республикасынын Президентинин «Бийлик органдарындагы саясий жана системалык коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө» ЖарлыгыУП № 215 2013-жылдын 12-ноябрындагы
7Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы күрөшүү жана анын себептерин жоюунун 2021-2024-жылдарга мамлекеттик стратегиясы жөнүндө” Жарлыгы2020-жылдын 25-сентябрындагы № 180
8“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча 2019-2021-жылдарга иш-чаралар планын бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому2019-жылдын 13-сентябрындагы № 474