Кыргызпатенттин расмий сайты
 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү административдик жөнгө салуу

Коомдук кызмат

1Илимий-техникалык информациянын тематикалык жыйнактарын ишке ашыруу
2Тематикалык библиографиялык тизмени түзүү
3Кыргыз Республикасынын фонддорундагы ойлоп табууларга патенттик издөө
4Илимий-техникалык адабияттардын көчмө көргөзмөлөрүн уюштуруу
5Интеллектуалдык менчик жана аны коммерциялаштыруу боюнча маалымат берүү
6Илимий-техникалык документтерди микро алып жүрүүчүлөр боюнча көрүү
7Эл аралык патенттик классификация, универсалдуу ондук классификация боюнча темалардын классификациясы
8Илимий-техникалык адабияттарды сканерлөө жана көчүрүү
9Жылдык пландан тышкары басма (профиль) продукциясын чыгаруу
10Атайын маалымат базаларына жетүүнү камсыз кылуу
11Интеллектуалдык менчик объектилерин баалоо