Кыргызпатенттин расмий сайты
 

Мамлекеттик кызматтардын отчету

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтар боюнча 2020-жылдын IV кварталы үчүн отчет

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтар боюнча 2020-жылдын III кварталы үчүн отчет

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтар боюнча 2020-жылдын II кварталы үчүн отчет

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтар боюнча 2020-жылдын I кварталы үчүн отчет

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтар боюнча 2019-жылдын IV кварталы үчүн отчет

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтар боюнча 2019-жылдын III кварталы үчүн отчет

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтар боюнча 2019-жылдын II кварталы үчүн отчет

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтар боюнча 2019-жылдын I кварталы үчүн отчет

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтар боюнча 2018-жылдын IV кварталы үчүн отчет

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтар боюнча 2018-жылдын III кварталы үчүн отчет

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтар боюнча 2018-жылдын II кварталы үчүн отчет

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтар боюнча 2018-жылдын I кварталы үчүн отчет