Кыргызпатенттин расмий сайты
 

МАМЛЕКЕТТИК ПРОГРАММА

2017-2021-жылдарга Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы

Программаны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Көрсөткүчтөрдүн матрицасы

Отчеттор

Кыргызпатенттин бюджеттик чыгашаларынын сектордук стратегиясы