Кыргызпатенттин расмий сайты
 

ЕАЭБтин ЧЕГИНДЕ ИШТЕШҮҮ

Евразиялык экономикалык биримдик жөнүндө келишим

Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык биримдик жөнүндө келишимге кошулуусу жөнүндө келишим

Кыргыз Республикасынын Келишимге кошулуусу жөнүндө эл аралык келишимдерди ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Кыргыз Республикасынын Келишимге кошулуусу жөнүндө эл аралык келишимдерди ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды коргоо боюнча иш-чараларды координациялоо жөнүндө макулдашуу

Постановление Правительства КР от 22 марта 2016 года № 140

ЕАЭБ жөнүндө келишимге ИСтин 26-тиркемеси

Мүчө мамлекеттерде интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды коргоо чөйрөсүндө укук колдонуу практикасынын мониторинги (МЭБ)

ЕЭКтин расмий сайты («Интеллектуалдык менчик» бөлүмү)

ЕАЭБдин расмий сайты

ЕАЭБдин товардык белгилери, тейлөө белгилери жана товарлардын чыгарылган жеринин аталыштары жөнүндө макулдашуу.

ЕЭК Кеңешинин 2021-жылдын 18-майындагы № 53 чечими, ЕАЭБтин товардык белгилери, тейлөө белгилери жана товарлардын чыгарылган жерлеринин аталыштары жөнүндө макулдашууга жана товарларды каттоо, укуктук коргоо жана пайдалануу боюнча юридикалык маанидеги аракеттердин түрлөрүнүн тизмеси жөнүндө нускама ЕАЭБдин товардык белгилери, ЕАЭБдин тейлөө белгилери жана ЕАЭБ товарларынын чыгарылган жерлеринин аталыштары жана мындай юридикалык маанидеги аракеттер үчүн алымдардын ставкалары.

“Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана аталыштары жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы