Кыргызпатенттин расмий сайты
 

ТОВАРЛАРДЫН ЖАНА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН ЭЛ АРАЛЫК КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

ИНДЕКС


Ницца классификациясындагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык классификациясы (11-басылышы 2022-ж.)


Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык классификациясынын (ICGS) башка версиялары
Ницца классификациясындагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык классификациясы (11-чыгарылыш 2021-ж.)
Ницца классификациясындагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык классификациясы (11-чыгарылыш 2020-ж.)
Ницца классификациясындагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык классификациясы (11-чыгарылыш 2019-ж.)
Ницца классификациясындагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык классификациясы (11-чыгарылыш 2018-ж.) PDF форматында
Ницца классификациясындагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык классификациясы (11-чыгарылыш 2017-ж.) PDF форматында
Ницца классификациясындагы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык классификациясы (11-чыгарылыш 2016-ж.) PDF форматында


Товардык белгилердин образдуу элементтеринин эл аралык классификациясы (Вена классификациясы)
Товардык белгилердин образдуу элементтеринин эл аралык классификациясы (7-басылышы) (Вена классификациясы) PDF


Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн лексика-семантикалык идентификатору