Кыргызпатенттин расмий сайты
 

Банк реквизиттери

АЛУУЧУ: КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН АЛДЫНДАГЫ Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
БЕНЕФИЦИАРЛАРДЫН БАНКЫ: КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ МИНИСТЕРСТВОСУНУН БОРБОРДУК КАЗЫНАСЫ
Депозиттик эсеп: 4402042100005341
BIC: 440001
ТӨЛӨМ КОДУ: 14511900
Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн чет өлкөлүк өтүнмө ээлери менен иштөөсү үчүн

Жаңы мультивалюталык эсеп № 1013350100590106 АКШ доллары, EUR, RUB.

ВалютаRUB
Улуттук банктын орус рублиндеги корреспонденттик эсебин тейлөөчү банк (Ортомчу банк)Мамлекеттер аралык банк, Москва
SWIFT: INEARUMM (Мамлекеттер аралык банк, Москва)
Корр. эсеп 30101810800000000362
BIC 044525362,
ИНН 9909400764,
KPP774763001
Улуттук банктын корреспонденттик эсебин тейлеген банктагы Бенефициар банктын эсеби (корреспонденттик эсептин номери)30111810200000000037
Алуучунун банкыКыргыз Республикасынын Улуттук банкы.
SWIFT: NBKIKG22 (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы)
Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168, 720001
БенефициарКыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгы
Бенефициардын эсеби1013350100590106
ВалютаKZT
Улуттук банктын казак теңгесиндеги корреспонденттик эсебин тейлөөчү банк (Ортомчу банк)Мамлекеттер аралык банк, Москва
SWIFT: INEARUMM (Мамлекеттер аралык банк, Москва)
KZ47125KZT1001300451
БИН 000000000000
Kbe 24
Улуттук банктын корреспонденттик эсебин тейлөөчү банктагы Бенефициар банктын эсеби (корреспонденттик эсептин номери)30111398900000000037
Алуучунун банкыКыргыз Республикасынын Улуттук банкы.
SWIFT: NBKIKG22 (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы)
Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168, 720001
БенефициарКыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгы
Бенефициардын эсеби1013350100590106

АКШ долларында:

Correspondent BankFederal Reserve Bank of New York, New York, USA
SWIFT: FRNYUS33
Beneficiary bankNational Bank of the Kyrgyz Republic,  Bishkek, Kyrgyz Republic
SWIFT: NBKIKG22
Correspondent account number: 0210-8671-5
BeneficiaryCentral Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic
Beneficiary account№ 1013350100590106

Евродо:

Correspondent BankDeutsche Bundesbank, Frankfurt am Main,
SWIFT: MARKDEFF
Beneficiary bankNational Bank of the Kyrgyz Republic,  Bishkek, Kyrgyz Republic
SWIFT: NBKIKG22
Correspondent account number: 5040040042
BeneficiaryCentral Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic
Beneficiary account№ 1013350100590106

АКШ доллары

Beneficiary Bank: Deutsche Bank Trust Company Americas

SWIFT BIC: BKTRUS33

Beneficiary: National Bank of the Kyrgyz Republic

SWIFT BIC: NBKIKG22

Beneficiary Address: 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic

Beneficiary Account number: 04413996

BNF:              Account № 1013350100590106

Central Treasury Ministry of Finance of the Kyrgyz   Republic

ЕВРОДО

Beneficiary Bank:

SWIFT BIC: MARK DE FF

Beneficiary: National Bank of the Kyrgyz Republic

SWIFT BIC: NBKIKG22

Beneficiary Address: 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic

Beneficiary Account number: IBAN: DE71 5040 0000 5040 0400 42

BNF:              Account № 1013350100590106

Central Treasury Ministry of Finance of the Kyrgyz   Republic