Кыргызпатенттин расмий сайты
 

ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРДИН СТАТИСТИКАСЫ

2024-жылдын майында катталганЖалпы катталгандар (1993-жылдан 2024-жылдын
1-июнуна чейин)
Жалпы корголгон (1993-жылдан 2024-жылдын
1-июнуна чейин)
136344