Кыргызпатенттин расмий сайты
 

КР ЖАНА НЕГИЗГИ

Жок.аты
Эл аралык келишимдер
1Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясы
2Интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери боюнча макулдашуу (TRIPS)
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары
1Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси (II бөлүк, V бөлүм «Интеллектуалдык менчик»)
2Кыргыз Республикасынын «Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө» кодекси (25-глава «Интеллектуалдык менчикке укук бузуучу администрациялык укук бузуулар»)
3Кыргыз Республикасынын Бажы кодекси (IX бөлүм «Бажы органдары тарабынан интеллектуалдык менчикти коргоо»)
4«Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
5«Атаандаштык жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору
1Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлардын чыгарылган жеринин аталыштарын каттоо, товарлардын чыгарылган жеринин аталыштарын пайдаланууга укук берүү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
2Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Интеллектуалдык менчиктин объектилерин камтыган товарларга карата бажы контролун жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому
3«Товарлардын чыгарылган жерлеринин аталыштарын коргоо маселелери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
4«Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлардын чыгарылган жеринин аталыштарын жана фирмалык аталыштарды интернетте дарек катары пайдалануунун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
5“Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке каршы пикирлерди, арыздарды берүү жана аларды кароо эрежелерин бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн Декрети
6“Өнөр жай менчигинин объектисине, селекциялык жетишкендикке коргоо документин ыйгаруу жөнүндө келишимди, аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди каттоо эрежелерин бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн токтому; технологияларды берүү жөнүндө келишим»
7“Товар чыгарылган жердин аталышын каттоого жана пайдалануу укугун берүүгө арызды жана буга чейин катталган ТЧЖАны пайдаланууга укук берүүгө арызды даярдоонун, берүүнүн жана кароонун эрежелерин бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому келип чыгышы»
8“Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
Регламент
1Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товар чыгарылган жердин аталыштарын каттоо, товар чыгарылган жердин аталыштарын пайдалануу укугун берүү үчүн жыйымдар жөнүндө жобо
2Интеллектуалдык менчиктин объектилерин камтыган товарларга карата бажы контролун жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо
3Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобо
Эрежелер
1Каршы пикирлерди, арыздарды берүү жана аларды Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңеште кароонун эрежелери
2Өнөр жай менчигинин объектисине, селекциялык жетишкендикке коргоо документин ыйгаруу жөнүндө келишимди, аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди, технологияны өткөрүп берүү келишимин каттоо эрежелери
3Товардын чыккан жеринин аталышын каттоого жана пайдалануу укугун берүүгө арызды жана катталган товар чыгарылган жердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө арызды даярдоонун, берүүнүн жана кароонун эрежелери
Заказдар
1Интернетте дарек катары товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлардын чыгарылган жерлеринин аталыштарын жана фирмалык аталыштарды колдонуунун тартиби