Кыргызпатенттин расмий сайты
 

🔔 Маанилүү маалымат! 🔔

Урматтуу жарандар!

Алдыда боло турган пландалган техникалык иштер тууралуу маалымдайбыз. Дата борборундагы профилактикалык иштерге байланыштуу «Түндүк» мамлекеттик мекемесинин төмөнкү маалыматтык системаларында үзгүлтүктөр болушу мүмкүн:

  • «Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү
    системасы;
  • Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы;
  • Электрондук билдирүүлөр мамлекеттик системасы;
  • Бирдиктүү идентификациялоо системасы;
  • Электрондук башкаруунун инфратүзүмүнүн реестри;
  • Базалык маалыматтык ресурстардын реестри.

📅 Датасы: 13-август, 2023-жыл
⏰ Убактысы: 9:00 — 18:00